oktober 2004


"Staten er god - kapitalen er ond!" Sådan har parolen lydt hos de venstreorienterede siden Marx. Via Grünbaum kom jeg forbi Anders Fogh Jensen, en meget spændende og dynamisk filosof der bla. har lanceret begrebet: den indre kapitalist! Han skriver: "kapitalisten er ikke længere noget, der står overfor nogen, som en ydre modstander, men må forstås som en integreret del af hvert menneske. Dette gælder ikke mindst for den såkaldt venstreorienterede, der nu må forstå sig selv som venstreorienteret kapitalist."
Vores indre kapitalist kan bla. kendes på disse ti egenskaber:

1 Mine værdier er bytteværdier
2 Jeg er et middel: en human ressource
3 Min verden er det målbare (kvantitet)
4 Jeg er fetichist, min religion er bytteværdi
5 Jeg har lyst til tegn (logoer)
6 Jeg kan ikke længere kende mig selv (skizofreni)
7 Jeg vil hele tiden være en anden (udvikling)
8 Min livsførelse er risikoledelse
9 Jeg lever i mulige verdener (scenarier)
10 Min krop er mit tegn, min kontrol, min risiko, min mulighed


Disse ti egenskaber resultere i en kapitalisme der kan inddeles i fem magtformer: pengemagt (den finansielle sektor), tegnmagt (reklamebranchen), forandringsmagt (det terapeutiske), risikomagt (myndigheder) og bio-forbedringsmagt (medicinalsektoren). Et af filosoffens pointer er at disse fem magtformer giver sig udtryk i fem former for sindssyge, som hvert enkelt menneske er mere eller mindre gennemtrængt af. Spørgsmålet er, hvad vi gør ved det. Hvordan slipper vi af med en sindssyge som er dybt integreret i os alle. Fogh Jensen lader Paulus formulere spørgsmålet med ordene: "Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg ikke vil, det gør jeg."(Rom 7).

"Det buddhistiske svar ville være: Hvis Paulus lader være med at gøre, så gør han ikke det, han hader. Det bliver i Zenbuddhismen til wu-wei: At handle uden at handle." Altså noget med at afvise al forandring fra nu'et og afvise al kapitalisme: arbejde, tegn, forandringer, forsikringer og forbedringer. Men det kan man jo ikke. Vi kan ikke fornægte den indre kapitalist.

Paulus har selv et svar. Gør! Gør noget. Tro på Gud. Overlad bekymringen om at leve et retfærdigt liv til Ham, og gør så det gode med det du har tilbage. Lev, handle, vær tilstede i mulighederne, vær kapitalist!

Anders Fogh Jensen > læsning > 'Kapitalisme og Sindssyge'
"The Bible is still in the center for us," Rob says, "but it's a different kind of center. We want to embrace mystery, rather than conquer it."

Flere af institutionerne på den kirkelige højrefløj herhjemme bygger på et konservativt eller ortodokst bibelsyn. Det, der anfægter mig mest ved disse bibelsyn er ders afhængighed af modernistisk rationalitet. Jeg er på jagt efter et bibelsyn der er båret af den samme respekt, kærlighed og hengivelse til skriftens fortællinger som den hos de 'bibeltro', men som samtidig er fri, kreativ og frem for alt inspirerende (2.tim 3,16) - man kan sige at jeg er på jagt efter en postmoderne bibeltroskab.

(Tak til Carsten for et par gode artikler om den postmoderne kirke, hvorfra ovenstående citat er taget.)
"Jeg tror ikke på reinkarnation. Men jeg ville ønske flere gjorde, for så ville jeg låne penge af dem, som jeg kunne betale tilbage i et senere liv".
Ole Grünbaum.
I kristendommen kommer man ikke udenom en bekendelse til sandheden. I postmoderniteten afvises al tale om sandhed, især sandhed i bestemt form. Det er et problem for mig som leder efter en postmoderne kristendom.

Ved en lejlighed citerede Ole Grünbaum ovenstående jesuscitat overfor en terapeut der straks afviste at tale om sandheden, men heller ville tale om at ethvert menneske har sin egen sandhed.

Grünbaum skriver: "... for mig betyder sandhed [...] en tilstand: at være sand, at være fri for illusioner, at kunne se noget som det er. At kunne se sig selv som man er. Og det er derfor, sandheden skal sætte fri - fri af mine egne løgne og illusioner. Min sandhed skal ikke sætte andre fri. Den skal sætte mig fri. Og det er nærmest det modsatte af at have 'sin egen sandhed'. Gu' gider jeg ej have min egen sandhed! Jeg vil være sand. Det er noget helt andet. Det er ikke som at skrive en bog, snarerer som at viske en bog ud." (Farvel til krønikesamfundet s.49)

Gode gamle Jesus K. sparker stadig. Sandheden er ikke en konstruktion, men en kæmpe udfordring.
Fortidens danske samfund var overskueligt: Stegefedt, leverdreng og en kop kaffe ved køkkenbordet, mens Gunnar Nu Hansen speakede om fodbold i den lille radio. Folk lignede hinanden og delte de samme værdier. Danmark var en køkkenhave så helt forskellig fra nutidens globale tag-selv-bord, hvor shawarma for længst er blevet en københavnsk egnsret. Forfatter og debattør Ole Grünbaum blev født i 1943 og har taget hele turen fra sort/hvid til farve. Fra dengang den nationale enhedskultur stadig var intakt, til det Internetsamfund, han i en årrække var den førende danske beskriver af. I sin nye bog siger Grünbaum farvel til det han kalder "Krønikesamfundet". Nutidens danskere kan ikke bruge de gamle politiske båse og tryghedsforestillinger til noget.

Sådan begyndte Jes Stein Pedersen (deadline 2.sektion) udsendelsen med forfatter og debattør Ole Grünbaum. Jeg måtte købe bogen. Jeg beruses når jeg får mulighed for at udvikle mit sprog inden for mit projekt om kirkens paradigmeskift. "Farvel til krønikesamfundet" handler ganske vist om det danske samfund som helhed, men skifter man ordene 'Danmark og samfundet' ud med Kristendommen og kirken, rammer man lige ned i det jeg er så optaget af.

Grünbaum stiller følgende diagnose angående Danmark: "Du lider af en depression. Din diskurs er reaktiv og ikke proaktiv. Den er båret af frastødning og ikke tiltrækning. Den tvivler og tror ikke. Den ser fremtiden som en trussel go ikke som et hav af muligheder. Den er fuld af beklagelse og har gjort lovprisninger suspekte og nedrakninger til dagens orden. Den frygter omverdenen. Den dyrker fortiden. Den frygter fremtiden. Den frygter sig selv." - Kirken er også bange og reaktiv!

Her er et par citater fra epilogen og bagsiden:

"Vi kan vælge at være en del af depressionen eller en del af kreativiteten."

"Det er dynamik vi mangler i det danske projekt - ikke tryghed. Rettere: Kun dynamiske samfund kan føle sig trygge i en foranderlig verden."

"Måske er det på tide at tage livet tilbage fra institutionerne?"


Udsendelsen bliver genudsendt d. 28.10. kl. 00.40 på DR2 og d. 01.11. kl. 11 på DR1.

Søndag d. 7 nov. fra kl. 14:30 til 21:00 inviterer Solvang Kirke til en individuel spirituel rejse. Vi vil møblere kirkerummet om til en Labyrint. En rejse ind mod Gud, og ud til menneskene omkring dig. Du bestemmer selv farten og hvor lang tid det skal ta'. Imens er der café i kirkens pejsestue.

Kig forbi og bliv udfordret og inspireret. Prøv også Labyrinten online, men husk først at tage dine sko af....
I går brugte jeg det meste af min aften på at se DR2s temalørdag som denne gang handlede om det religiøse højre i USA. Og det har jeg siden fortrudt.

Her et døgn efter er jeg stadig irriteret. Måske er det mig der har et problem, men heldigvis har jeg en blog, hvor jeg kan lufte mine frustrationer og komme af med galden. Here goes...

1) For det første irriterer det mig at Frank Esmann og DR2 flere gange omtalte det religiøse højre for kristne evangelister. DET HEDDER EVANGELIKALE, evangelister er noget helt andet. Hvis man vil vise at man ved noget om et emne, skal man i det mindste mestre sproget inden for emnet. Dårligt fodarbejde Esmann!

2) En har engang sagt, at der ikke findes nogen større intolerance, end den de tolerante udviser overfor de intolerante. Intolerance var på TV i går. I første omgang med fokus på den intolerance som mange kristne er fyldt med. (Og den intolerance fortjener virkelig at blive udstillet og kritiseret.) Men det var også som om programmerne syntes fyldt med en underliggende foragt for mennesker som seriøst ønsker at leve et kristent liv, og som syntes Bibelen er en værdifuld bog.

3) Mit egentlige problem er at Esmann var mere optaget af at vise kristendommens bagsider, end at undersøge hvad det egentlig er denne kristendom går ud på, og hvilke værdier den mon har, siden millioner af mennesker er så dybt optaget af dens budskab. Det er ensidigt, billigt og dårlig journalistik, hvis man bare vil skyde noget ned. 'Kill your darlings' og 'elsk dine fjender'. Hvis man bare hader det man skriver om, er man ikke fri til at skrive godt. Man må også ha en fascination. I Europa er vi gode til at hade meget i USA, og især det der kommer fra bibelbæltet. Men hvis vi kun hader, kommer vi aldrig til at forstå det vi hader.

4) Jeg syntes ikke Egon Clausen er speciel kompetent som ekspert på området. Han ved meget, men mit indtryk var at han forstod kun lidt.

5) Endelig (og dette vedrører ikke bare Esmann og Clausen) er jeg ikke enig i at vi lav-religiøse danskere kan sætte normen for hvad god religiøsitet er. Det undrer mig at almindelige aktive kristne altid skal påklistres prædikater som ekstremister og det yderste højre. Vi kristne går ikke rundt og kalder almindelige sekulære mennesker for det yderste venstre. Jeg hørte Mette Fugl en dag kalde Tony Blair for ekstrem kristen. Nej Blair er bare kristen. Hvad Mette Fugl er, ved jeg ikke. Fordi man er mere kristen end Mette Fugl, er man ikke nødvendigvis ekstrem.

Godt så. Frisk luft igen. Drengene fra Angora er i øvrigt rigtig sjove.
Ud&Se (okt04) har leveret en rammende artikel om danskernes religiøsitet - skrevet af freelance Manuel Vigilius. Han skriver bla:

"Forskere har peget på ægteskabet mellem kirke og stat som en vigtig nøgle til at forstå danskernes særlige religiøsitet.
At være dansk har i hundreder af år været lig med at være medlem af folkekirken. Kirken har fx registreret fødsler og forvalter den nærmest automatiske dåb....
... Når fællesskabet skal dække næsten en hel befolkning - og det har været et udbredt ønske - så siger det sig selv, at kravene til rettroenhed og inderlighed må være til at overse. Kirken må gå langt for at være rummelig og ikke-forpligtende."


Og det gjorde den så...
"Er du træt? Udbrændt? Kørt træt af religion? Kom til mig.
Tag væk sammen med mig og du vil genvinde dit liv.
Jeg vil vise dig hvordan du virkelig kan hvile.
Gå sammen med mig og arbejd sammen med mig -
se hvordan jeg gør det.
Tag imod de umådelige strømme af nåde.
Jeg vil ikke lægge noget tungt på dig eller noget der ikke passer til dig.
Hold dig til mig og du vil lære at leve frit og let."

Jesus, Matt. 11:28-29 (Frit efter "the Message")

Citatet er det første man møder på kirkesyn's hjemmeside. Et spændende ressourcested og debatforum for kristne som af forskellige grunde er trætte af kirken.
Jeg er syg for tiden. Storforbruger af snotpapir. Jeg prøver at isolere mig mest muligt så jeg ikke smitter familien.

Men Zakarias skal jo lige se hvad det er hans far har gang i. Han 'insiterede' at få sin egen toiletparirrulle og forsøgte efter bedste evne at imitere de lyde faderen kom med når han pustede næse.

Sådan noget går lige til hjertet. Måske er jeg lidt sentimital fordi jeg er syg, men det føles som om han siger: 'far du' for fed' når han sådan imitere alt det jeg gør - selv min sygdom.

Hvad fatter gør, er nu engang det bedste i verden!
"Det kommer ikke an på, hvordan folk stemmer, men på hvem der tæller stemmerne op"???

Jeg hørte at der ved det kommende valg i USA skal være dobbelt så mange valgobservatører som sidst. Det bliver meget interessant - ikke mindst fordi der spås dødt løb. Mon også denne ender i højesteret? Mon FOX-News også denne gang proklamerer Bush som sejrsherre før tid?

I øvrigt skulle citatet stamme fra Joseph Stalin.
Jeg har tænkt tanken før, og nu dukkede den op igen efter lidt eftermiddagssurfing på Doug Pagitt's Blog (Læs hans Hmmmm? artikel).

Nogle gange spør jeg mig selv om kirken mon har fået fjernet lysestagen (metafor for Guds Ånds opbakning/velsignelse). Mange spændende ting er igang i vores kultur ikke mindst indenfor det spirituelle og det filosofiske. Engang var det sådan at kirken gik forest i videnskaben, kunsten og filosofien. Nu er det som om kirken altid halter bagefter. Den er altid den sidste til at se potentialet i udviklingen, i kulturen, i fremtiden.

Doug Pagitt reflektere lidt over Templets rolle ifm kristendommens udvikling. Engang var Templet den helt centrale manifestation af Guds nærvær. Men Gud ville noget mere. Han søsatte et kosmisk genoprettelsesprojekt for alle folkslag inklusiv ikke-jøder, men det forstod 'templet' ikke. Tempelkulten ville ikke lege med. Derfor blev den marganaliseret, og Gud fortsatte sit projekt med dem udenfor.

Den første kirke kæmpede med jøde/hedninge-spørgsmålet, og endte med at konkluderer at man ikke behøvede at blive jøde for at blive en kristen. Hvis Templet kan tænkes som en metafor for kirken og hedningeland som et billede på det postmoderne landskab, hvad er det så vi bør konkludere i dag, i kristendommens møde med postmoderniteten? Har Gud mon gang i noget stort udenfor kirken?

"Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter." Jesus - Matt.21,43

Lad os følge lysestagen uanset hvor den måtte befinde sig, fremfor at dyrke den plads hvor lysestagen står/stod! (Don't follow the Shoe!)
"People who aren't going anywhere or doing anything in particular, don't need a leader. A caretaker will do."
Eddie Gibbs, i Way to Serve En bog med 40 meditationer inspireret af de bibelske lederfigurer.(bogen fås bla hos saxo.dk).
Jeg har brug for hjælp til at oversætte 'The Emerging Church' til dansk. Det behøver ikke være en decideret oversættelse, jeg leder bare efter et brugbart og rammende udtryk på dansk. Her kommer nogle bud:

fremtidens kirke / kirke på vej / kirke til tiden / den kommende kirke / den næste kirke / efterkirken / funktionskirken / (i)genkirke / kirke 2.0 / kirke 2000+ / den missionale kirke / kirke X / nykirke / huskirke / lillekirke / postmoderne kirke / postkonstantinsk kirke / senmoderne kirke / pilgrimskirke / vandrekirke / spirende kirke / fremvoksende kirke / flydende kirke / vandkirke / aquakirke / blå kirke / organisk kirke / simpel kirke / POMO kirke / Reload kirke / den relationelle kirke ...

Er der mon nogen der kan bidrage med det helt rigtige udtryk? Kommenter gerne ovenstående, hvilen syntes du er bedst? (Hvad er Emerging Chruch?)
Der er efterhånden skrevet mange trosbekendelser igennem kirkens 2000 årige historie. Her er et forholdsvist nyt skud på stammen, fra Emerging Church eller 'kirken på vej'. Jeg kan godt lide det. Det er "Jesus-is-my-dogma"-teologi. Enkelt og radikalt!

JESUS BEKENDELSEN
"Vi har tiltro til Jesus, som helbredte de syge, de blinde og de lamme. Og endog vakte døde til live. Han drev onde ånder ud og konfronterede korrupte ledere. Han rensede ud i templet. Han tog parti for de fattige. Han gjorde vand til vin, gik på vandet, stilnede storme..." [læs mere]

Er oversat herfra.
"Hvis man ikke ved hvor man skal hen, er det lige meget hvilken vej man tager".
Alice i Eventyrland

Også kirken har et piktogram. Det ser sådant ud. Der er tale om kirkens fem afdelinger, dens fem grundlæggende formål eller dens fem udtryk.

Tilbedelse
Fællesskab
Vækst
Tjeneste
Mission

Bevægelsen fra venstre mod højre, er en bevægelse fra det intime til det universelle. Hele spektret er med når kirken virkelig er kirke.

Foretrækker man udsagnsord fremfor navneord kunne man kalde de fem: tilbedende, fællesskabende, forvandlende, involverende og indbydende. Foretækker man græsk: tilbedelse (leitogia), fællesskab (koinonia), discipelskab (martyria), tjeneste (diakonia), mission (kerygma).

Piktorgammet er fra IMI-kirken i Stavanger (som fornyelig var i DK med et inspirationsteam), men selve teorien (modellen) er udviklet af seniorpastor Rick Warren fra Saddleback Community Church. Bogen hedder 'Purpose Driven Church' og den er meget inspirerende!

[update:] - opdagede at jeg tidligere har skrevet om P.D.C. se her!
Næste In:tro event i Solvang Kirke: Chill-out, elektronisk musik, DJ Darren Harbrook, 19:30 fredag aften d.8 okt. Jeg tror det bliver fedt!
Jeg sidder og forbereder en prædiken om tørst, og kom til at tænke på noget jeg engang skrev om Gideon og hans tæskehold.

"Gideon var en nobody. En bondesøn fra det mørke, ud af en absolut ubetydelig slægt. Han kunne kun banke hvede. Og han var sur på Gud. Israel havde fjender overalt, men hvor var Gud? Hvor var alle de store undere som de gamle havde fortalt om?....

Læs mere...
Bønnen har mange former. Jeg surfer af og til forbi www.rejesus.co.uk for at tænde et lys for en bøn. Lyset og bønnen har en online levetid på 24 timer, imens kan andre kigge forbi min bøn og evt. bede den sammen med mig. Jeg syntes det virker, prøv selv!

Når jeg tænker tilbage på min tid i Solvang Unge Kristne, tænker jeg især på det år hvor der skete noget imellem os. Der kom noget nyt til os, som rørte mange af os. Nogle var hurtige til at modtage, andre af os var langsommere, men noget skete. Der kom et røre, visioner fødtes og vi gjorde nye erfaringer med Gud. Nogle lod sig omvende, andre gjorde bare nye opdagelser. Det var faktisk ret fantastisk. DET er kirke!

Hvor er denne ånd i dag - tænker jeg ofte. Hvorfor standsede forandringeren? Hvorfor blev vi ikke i fornyelsen? Hvorfor lod vi os skræmme? Hvor svigtede lederskabet?

Må kirke igen opstå midt iblandt os. Må Gud igen skabe noget nyt imellem os, som samler os, som tænder os, som udfordrer os. Må vi se visionen. Må vi smage mere af den overnaturlige agape (guddommelig kærlighed). Lad os sige ja til at være disciple af ham, af den! Fordi kærlighed, fællesskab, vækst, modenhed, handling og mission - disse ting som er kirkens formål, er de ikke også livets formål?

Når næste bølge kommer, lad os så holde fast i den, så den kan synke sig ned i os, og blive en del af os. Ecclesia Semper Reformanda!!!
Siden 1960erne og frem til starten af 90erne har mange intellektuelle i vesten været fortalere for en sekulariseringsteori hvor Gud og religion efterhånden ville miste indhold og betydning og med tiden helt forsvinde. (Det er tankevækkende at mange præster har været tilhænger af denne teori op gennem 70erne og 80erne.) Opblomstringen af religionsinteressen i 90erne har imidlertid udsat og i mange tilfælde aflivet denne teori. Religion er kommet for at blive! Men hvad er det religionen kan, som vi tilsyneladende ikke kan undvære? Overrabbiner Bent Lexner havde dette bud i en af 'Tal med Gud' udsendelserne: "Demokratiet taler om rettigheder, religionen taler om pligt".
Jeg har fået en mail fra en 'bror' i Sverige, der tænker kirke som jeg gør. Besøg hans blog her: freddyblog.crossnet.se.

Hvad er Emerging Church? Freddyblog linker til en rigtig god introduktion her!. Her finder du en kort og rammende beskrivelse, gode internet links og et par glimmrende bog anbefalinger.